Konsumpcjonizm polityki

Patrząc na ostatnie wybory Europejczyków i ich niebezpieczną tendencję populistyczną odnosi się wrażenie, że na nowo musimy zdefiniować pewne pojęcia. Nagły odwrót od wartości liberalnych, którego efektu końcowego mam wrażenie nie pojmujemy, jest o tyle niebezpieczny, że dokonuje się on w sferze naszych wyobrażeń i fałszywych sentymentów. Gdyby jednak na spokojnie przeanalizować i pojąć to […]