O autorze

Student politologii na Uniwersytecie Warszawskim. Wiceprezes ds. artystycznych Koła Naukowego „Teatr i Polityka”. Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych (SMIK) i wraz z jego członkami, z powodzeniem, przywraca do życia Festiwal Teatrów Studenckich START. W polityce najbardziej ceni umiejętność wypracowania kompromisu. Wśród swoich autorytetów wymienia m.in. Tadeusza Mazowieckiego, Konrada Adenauera czy Alcide de Gasperi’ego.